Visi dan Misi

Visi  :

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pagan dan kesejahteraan petani.

Misi :

  1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Terapan dan Pengabdian Masyarakat);
  2. Mengembangkan Kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
  3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
  4. Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
  5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan;
  6. Mengoptimalkan sistem manjamen administrasi pendidikan.

Tujuan  :

“Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri dan bersaya saing di baidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.”